Ekomujeres, en förening som stödjer kvinnors arbete i Mexiko!

Bild6 Broderi liten Chiapa de Corzo Klippor o hav Tulum

We Travel samarbetar med Ekomujeres – México, Suecia, en förening som stödjer kvinnors arbete för en bättre miljö i Sverige och Mexiko. Flera miljögrupper som leds av kvinnor har fått bidrag av Ekomujeres till utbildning för sina medlemmar. Denna utbildning kan bli en positiv vändpunkt för deltagarna och leda till att många kvinnor i Mexiko startar småskalig och miljövänlig verksamhet och blir bättre organisatörer. Kvinnornas arbete leder till en starkare familjeekonomi som på sikt motverkar migration och social oro. När du reser till Mexiko med We Travel stödjer du Ekomujeres arbete, och framför allt, då får du följa med till de verkligt spännande resmålen och de oförglömliga mötena (resedagbok på http://www.ekomujeres.com/sv/fran-dagboken-konsthantverksresan-till-chiapas/).

Välkomna med era tankar, gärna också ni som redan har rest med oss till Mexiko!

Vänliga hälsningar,

We Travel i Kungsbacka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s